Niels Dalgaard

Niels Dalgaard, fil dr i litteraturvetenskap, översättare och redaktör, är kongressens fanhedersgäst. Niels har varit aktiv i dansk science fiction-fandom sedan 1970-talet och har även skrivit dess historia i boken ”Fanmarkshistorien : dansk science fiction fandoms historie” (1999). Utöver att skriva böcker och essäer om science fiction har Niels också redigerat flera tidskrifter, däribland Proxima, utgiven inom ramen för föreningen Science Fiction Cirklen.