Category Archives: Programmet

Unconference: skapa ditt eget program

Vill du anordna någonting på Kontrast? En diskussion, ett möte, en programpunkt du föreslagit oss men som vi inte lyckats göra någonting av? Ta chansen. Vi har avsatt vissa tider i en programsal för att deltagarna på kongressen skall kunna ta egna initiativ.

* Det måste på något sätt vara relevant för kongressen, det vill säga ha science fiction- och/eller fantasyanknytning.
* Du får definiera språk: svenska (skandinaviska, norrmän och danskar är också välkomna), engelska eller finska.
* Det måste vara öppet för alla kongressens medlemmar. Du kan till exempel ha bokbloggsmöte eller författarträff, men alla som vill komma på författarträffen måste få göra det.

Tiderna är: fredag 18:00 och 20:00, lördag 17:00 och 21:00, söndag 10:00. Det gäller för en programtimme, vilket i praktiken innebär 45–50 minuter.

För att boka programrummet, kontakta Johan Jönsson via johan@tystnad.net fram till och med torsdag. Från och med fredag, prata med honom på kongressen. Om du inte vet hur han ser ut: fråga någon av arrangörerna.

Översättningsworkshop

På programmet lördag 18:00 står en översättningsworkshop. Vi kommer att översätta ett stycke och sedan gå igenom det tillsammans med Anders Bellis, som har lång erfarenhet av skönlitterär översättning. Om du vill delta rekommenderar vi att du i förväg har översatt det här stycket:

For longer than anyone could remember, the village of Yiwei had worn, in its orchards and under its eaves, clay-colored globes of paper that hissed and fizzed with wasps. The villagers maintained an uneasy peace with their neighbors for many years, exercising inimitable tact and circumspection. But it all ended the day a boy, digging in the riverbed, found a stone whose balance and weight pleased him. With this, he thought, he could hit a sparrow in flight. There were no sparrows to be seen, but a paper ball hung low and inviting nearby. He considered it for a moment, head cocked, then aimed and threw.

Much later, after he had been plastered and soothed, his mother scalded the fallen nest until the wasps seething in the paper were dead. In this way it was discovered that the wasp nests of Yiwei, dipped in hot water, unfurled into beautifully accurate maps of provinces near and far, inked in vegetable pigments and labeled in careful Mandarin that could be distinguished beneath a microscope.

Texten är inledningen till ”The Cartographer Wasps and the Anarchist Bees” av E. Lily Yu. Vill du läsa hela novellen kan du göra det här.

För säkerhets skull: för att ingen som gör översättningen inte skall få plats om det skulle bli för många kan du anmäla dig i förväg. Skicka ett mail till johan@tystnad.net. Det går självklart att dyka upp ändå utan att ha gjort detta så länge som det bara finns plats.

Har du programförslag?

Vi håller förstås på med programplanering. Än så länge handlar det mest om att få så många förslag att välja mellan som möjligt, men snart kommer vi att börja fundera på vilka av dessa förslag vi allra helst vill genomföra och vilka personer som vore bäst lämpade att medverka. Tillsammans har vi i kommittén ett stort kontaktnät – men det finns naturligtvis många kompetenta och kunniga människor vi har missat.

Är du intresserad av att medverka i programmet på Kontrast? Hör i så fall gärna av dig till oss (info@kontrast2012.se) och berätta vem du är och vad du kan prata om. Känner du, eller känner du till, någon annan som vi borde bjuda in? Skriv till oss och berätta om den personen! Har du idéer på programpunkter? Tipsa oss!

Bakom kulisserna: programplanering

En sf-kongress består av flera olika delar. Inte minst är det en social tillställning – man kan komma dit och ta en öl eller ett glas vatten i baren, spela spel, förfasa sig över eller glädjas åt de billiga böckerna vid bokborden. Men kongressens kärna är ändå programmet, och för den som är nyfiken hade jag tänkte jag skissa upp hur vi kommer att arbeta med det.

Fortsätt läsa